zondag 4 juli 2010

VERKEERSLICHTEN VAN DE ZEE. (2)
VERKEERSLICHTEN VAN DE ZEE. (2)DE VUURTOREN.

Een vuurtoren is een toren, gebouwd uit steen, beton of metaal, die wordt geplaatst in de buurt van ingangen van havens, zeearmen, op kliffen en eilandjes om de scheepvaart s'nachts en bij stormweer te begeleiden en te waarschuwen.
In vroegere tijden ging dat met behulp van een open vuur, maar na de ontdekking van de gloeilamp door middel van een zwaailicht, spiegels en lenzen.
Havens en vaargeulen hebben vaak één of meerdere vuurtorens om de toegang aan te duiden en vaak een lichtlijn te vormen, zoals de Nieuwe Waterweg naar Rotterdam met 7 vuur/lichttorens. (zie afbeelding hiernaast.)
OPEN VUUR.

Aan de constructie van de Brandaris op het eiland Terschelling in de Waddenzee is duidelijk aan te tonen dat er vroeger een open vuur werd gestookt. Nu staat er een lichthuis op de toren.
Andere torens die ontworpen waren voor een open vuur zijn die van Westkapelle en die van De Ven, welke laatste nooit een open vuur heeft gehad.

Ook op de kerktoren van Goedereede brandde ooit een vuur. In de periode van 1552 tot 1912 probeerde men de schippers met dit kolenvuur de weg te wijzen. deze toren werd gebouwd in 1467-1512 en is 45 meter hoog. Nu waar eens een kolenvuur brandde, hangen nu twee grote klokken en een carillon.


(afbeelding van de Brandaris van Terschelling.)


LENZEN EN SPIEGELS.

Tegenwoordig zijn de in gebruik zijnde vuurtorens voorzien van elektrische lampen, lenzen en spiegels om het licht te bundelen.
Om het gewicht van de vrij grote glazen lenzen te beperken gebruikt men nu Fresnel lenzen.
Een Fresnel lens bestaat uit een in ringen opgedeelde lens. de dikte van de ringen is steeds ongeveer gelijk, zodat de lens bij benadering vlak is. Met deze lenzen kan men de zelfde bundeling van het licht bereiken als met gewone lenzen, maar met beperking van dikte en gewicht.


LICHTPATROON VAN DE VUURTOREN.

Iedere vuurtoren heeft een eigen lichtpatroon, waaraan ze te herkennen zijn. Deze lichtpatronen zijn op de zeekaarten weergegeven. Zo heeft de toren van Breskens één verduistering per tien seconden en de toren van Westkapelle één schitterlicht om de drie seconden.
Aan dit karakter is de toren te herkennen. Deze karakters kunnen repeteren, wat zeggen wil dat de twee torens het zelfde karakter hebben als ze niet in de buurt van elkaar staan.
Ondanks de moderne navigatie systemen: zoals radar, satelliet navigatie voor de schepen MGPS, zijn de vuurtorens, lichtschepen en lichtbakens een nog altijd een zinvol voor de controle op andere navigatiesystemen.

                                                                  (zie vervolg deel 3.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten