dinsdag 5 april 2011

DE TEGELARIJ. MAASNIEL.DE TEGELARIJ - MAASNIEL.

                ROERMOND.
DE NAAM. 


De naam wordt op verschillende manieren geschreven, waarschijnlijk afhankelijk van welk dialect er werd gesproken, Tegelarij, Ticheleye en Tegeleie. Ze zijn afgeleid van een oud ambacht wat er op dit gebied werd uitgevoerd, namelijk het bakken van tegels en bakstenen. Het bakken van deze producten gebeurde in primitieve veldovens. De met de hand gevormde stenen werden eerst gedroogd in de buitenlucht waarna ze werden opgestapeld en afgedekt met een gewelf van leem en stenen. Dit gewelf had een stookgat en een soort schoorsteen. Na deze oven enige dagen gestookt te hebben met hout en turf liet men het geheel afkoelen en verwijderde later het gewelf om de zo gebakken stenen. Het product was wisselvallig van kwaliteit. Al in de 14e eeuw stonden hier van deze veldovens en veel van deze stenen werden aan de gemeente Roermond geleverd, dat al voor 1400 het ontginningsrecht had van het gebied, voor de bouw van vestingwerken, openbare gebouwen, kloosters en woningen. Door de zeer intensieve ontginning van het terrein raakte het einde 16e eeuw uitgeput en bleef er een moerassig stuk grond achter. Roermond trachtte het eerst al landbouw gebied te verpachten maar verkocht het in 1650 en werd de toenmalige stadscommandant en gouverneur van Roermond, Kolonel François Bitot, de eigenaar.


HET GEBOUW. Na mislukte pogingen om van het gebied landbouwgrond te maken kreeg François Bidot van de Vrijheer van Dalenbroek, Florens Hattardt von Rollingen, met wie Bidot goede relaties had, toestemming hier een huis met voorhof en boerderij op te bouwen. Doordat het gebouw geheel omringt werd door een gracht om het overtollige moeraswater af te voeren kreeg het geheel het aanzien van een klein kasteel. Het is dus een landhuis met duidelijk herkenbare verdedegings kenmerken.


De Tegelarij bestaat uit een vierkante toren van vier verdiepingen, gedekt door een fraai piramide dak met wat golvende, afgeronde vormen. Tegen de toren is een rechthoekig woonhuis aangebouwd van drie verdiepingen. Haaks daarop werd in latere tijden weer een woning gebouwd van twee verdiepingen. Het geheel heeft een ruime binnenplaats omringt door de bijgebouwen. Het gehele complex is nog gedeeltelijk omgracht en de toegang gaat over een bogenbruggetje. Het is een fraai ogend complex wat een interessant aspect van de geschiedenis van het terrein in haar naam heeft behouden. Maasniel is tegenwoordig gemeente Roermond.

( Het complex ligt aan de, op het traject van de A73, doodlopende Elmpterweg nr.55 rechts aan een landweg.)Geen opmerkingen:

Een reactie posten