woensdag 19 januari 2011

DE DELTAWERKEN. (8a)

De laatste werken van de Deltawerken werden bijna gelijktijdig uitgevoerd.
Het is de Maeslandkering in de Nieuwe Waterweg en de Hartelkering in het Hartelkanaal.

De Maeslandkering.

De Maeslandkering ligt bij Hoek van Holland in de Nieuwe Waterweg. Dit spectaculaire bouwwerk is onderdeel van de Deltawerken en vormt samen met de Hartelkering en dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslandlandkering is belangrijk bij de bescherming van Zuid-Holland tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Samen met de dijken en de duinen beschermt deze kering een belangrijk gebied waar miljoenen mensen wonen en werken.De Maeslandkering is een voorliggende kering, wat betekend dat hij bij hoogwater vanuit de zee de eerste 'klappen' van de hoge golven moet opvangen. Bij gevaar voor hoogwater wordt de kering gesloten om zeewater buiten te houden. De constructie van de Maeslandkering is heel sterk en kan een vloedgolf van 5 meter boven NAP tegenhouden.De kering bestaat uit twee enorme armen waaraan de deuren zijn bevestigd. De deuren zijn eigenlijk drijvende pontons die leeg naar hun plaats worden gebracht.
De deuren (cirkelsegmenten van 22 meter hoog en 210 meter groot die eigenlijk op het water drijven daar ze hol zijn van binnen) draaien naar elkaar toe. Op het moment dat ze elkaar bijna raken, stromen ze vol water zodat ze afzinken naar de bodem en de Nieuwe Waterweg vrijwel volledig afsluiten. Om te voorkomen dat de deuren bij het sluiten beschadigen blijft er een kleine opening van 80 cm tussen de deuren, maar hierdoor zal slechts weinig water stromen.Als de kering weer geopend kan worden, worden de deuren leeggepompt en worden ze weer naar buiten bewogen en komen in een soort droogdok te liggen wat wordt afgesloten en leeggepompt. Zo worden de deuren droog bewaard om corrosietechnische redenen.
Een computer systeem BOS genaamd (Beslis en Ondersteunend Systeem) beslist automatisch of de kering bij dreigend hoogwater gesloten moet worden. Dit gebeurd als de waterstand in Rotterdam boven de 3 meter NAP of in Dordrecht 2,9 meter boven NAP dreigt te komen.
Bijzonder is dat dit (dubbel ujitgevoerde) computersysteem de kering volledig zelfstandig sluit, zonder tussenkomst van mensen. BOS bestuurd ook de Hartelkering.De scharnierpunten van de twee armen voor de deuren vormden voor de bouw een grote technologische stap: ze moesten niet alleen toestaan om de deuren open en dicht te draaien, maar moesten ook instaat zijn om de deuren omhoog en omlaag te laten gaan.
Uiteindelijk zijn hiervoor de grootste kogelgewrichten ter wereld gemaakt: de kogels hebben een diameter van 10 meter. De kogelgewrichten zijn gemaakt door de firma Skoda, de enige fabrikant die ze met de gewenste nauwkeurigheid kon maken.

De horizontale verplaatsing van de deuren wordt bekrachtigd door 5 cilinder oliedruk-motoren. Voor deze techniek is gekozen omdat ze zeer betrouwbaar is, en bovendien een constante kracht kan leveren onafhankelijk van de snelheid.


De bouw van de Maeslandkering begon in 1989 en werd op 10 mei 1997 oofficieel in gebruik gesteld. De kosten van dit project bedroegen ongeveer 450 miljoen €.
Op 9 november 2007 werd de kering wegens verwachte hoogwaterstanden gesloten.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen